Ông Nguyễn Sinh Hùng phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trưởng BCĐ tổng ĐTDS và nhà ở Trung ương tại hội nghị trực tuyến
Ông Nguyễn Xuân Thi; Cục trưởng Cục Thống kê phó BCĐ tổng ĐTDS và nhà ở năm 2009 báo cáo tại hội nghị trực tuyến
Công tác chuẩn bị trước khi điều tra
Công tác điều tra tại các xã miền núi vùng cao
Ông Nguyễn Xuân Thi; Cục trưởng Cục Thống kê phó BCĐ tổng ĐTDS và nhà ở năm 2009 báo cáo tiến độ điều tra
Công tác điều tra tại các xã giáp ranh
Tiến độ điều tra tính đến ngày 15/4
Ông Nguyễn Đức Hòa; Thứ trưởng Bộ kế hoạch & Đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê