ĐẦM HỒ LỚN - BIG LAKES 
Tên đầm hồ  Diện tích Thuộc huyện 
Name of lakes (ha) District
  Area  
 Biển Lạc 280 Tánh Linh
 Bầu Trắng 90 Bắc Bình
CÁC ĐỈNH NÚI CAO - HIGH MOUNTAINS
Tên núi cao  Độ cao  Thuộc huyện 
Name of mountains (mét) District
  Height (m)  
 B'nom M'Hai 1.642 Đức Linh
 B'nan SRhung 1.545 Đức Linh
 Hỏa Diệm 1.533 Tuy Phong
 B'nom Danglu 1.339 Đức Linh
 Ông 1.302 Tánh Linh
 Canong 1.279 Tánh Linh 
 Dang Salin 1.279 Hàm Thuận Bắc
 Ông Trao 1.222 Hàm Thuận Bắc
 Paran 1.205 Tánh Linh 
 B'Nom Hu 1.186 Đức Linh
 Rang Sa 1.186 Đức Linh
 Gheretak 1.167 Hàm Thuận Bắc
 Drenau 1.130 Bắc Bình

back | index | next

về trước | mục lục | xem tiếp