Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-CTK ngày 25/9/2023 của Cục Thống kê Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc Hội thao truyền thống ngành Thống kê Bình Thuận năm 2023; Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 25/9/2023 của Ban tổ chức Hội thao ngành Thống kê Bình Thuận. Sáng ngày 07/10/2023, Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức Hội thao truyền thống năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện và toàn thể công chức, người lao động ngành Thống kê Bình Thuận. Đồng chí Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đến dự và chúc mừng Hội thao.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023
Trong tháng thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đến nay cơ bản kết thúc gieo trồng vụ mùa, người dân tập trung vào khâu chăm sóc và thu hoạch trên một số diện tích xuống giống sớm trong vụ. Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục có dấu hiệu phục hồi của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo...
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan