ĐIỂN HÌNH, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Yên một vùng quê có truyền thống hiếu học, anh Ngô Viết Điển đã vượt qua khó khăn, học tập dưới mái trường Sư phạm kỹ thuật thành phố mang tên Bác.


Hàng năm qua phát động phong trào viết sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được công chức và người lao động trong ngành hưởng ứng nghiên cứu và thực hiện áp dụng vào thực tiễn đem lại nhiều hiệu quả trong công việc
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/