ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ 2024
Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đi kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận


Đoàn kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ cấp tỉnh đi thực địa tại huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.


Sáng 1/4, Bình Thuận ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, đánh dấu sự bắt đầu của việc thu thập thông tin cần thiết về dân số và nhà ở trên toàn tỉnh.


Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố), gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ (Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)


Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.


Trong 2 ngày, 20-21/3/2024, Cục Thống kê (CTK) Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/