Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và Quyết định số 73/QĐ-CTK ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Sáng ngày 01/7/2024 tại Hội trường UBND xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc diễn ra Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Bình Thuận
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động khó lường, nền kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên qua các số liệu thống kê cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Những điểm tích cực và hạn chế của thị trường lao động việt nam quý II và 6 tháng đầu năm 2024
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhận định rằng khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức lớn đối với thị trường lao động và công bằng xã hội. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới đang dần phục hồi nhưng còn chậm, thị trường lao động vẫn duy trì tăng trưởng việc làm ở mức trung bình trong dài hạn và tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.