ĐIỀU TRA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024
Đoàn 9: Do bà Nguyễn Thanh Ngọc - Thống kê viên chính Cục thu thập dữ liệu làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận


Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và Quyết định số 73/QĐ-CTK ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Sáng ngày 01/7/2024 tại Hội trường UBND xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc diễn ra Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.


Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024


Một số nội dung chủ yếu điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024


Trong 2 ngày 13-14/6/2024, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024).


Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024


Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024


Quyết định số : 73/QĐ-CTK ngày 28/5/2024
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/