TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Năm 2024

Trong 2 ngày 13-14/6/2024, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024).

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng CTK và ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện và khu vực; giám sát viên và giảng viên cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp huyện; phòng Thu thập thông tin thống kê, phòng Thống kê Tổng hợp và phòng Thống kê Xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Báo Bình Thuận đến dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng CTK nhấn mạnh, điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện với chu kỳ 5 năm một lần nhằm các mục đích: Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết thông qua Điều tra DTTS năm 2024 hình thành cơ sở dữ liệu rất quan trọng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên quán triệt các nội dung cơ bản, chủ yếu của Phương án Điều tra DTTS 2024; truyền đạt, hướng dẫn và giới thiệu toàn bộ nội dung nghiệp vụ điều tra; thống nhất về cách thức, phương pháp, nội dung, thời gian thu thập thông tin phiếu hộ và phiếu xã; cách sử dụng phần mềm CAPI (đối với phiếu hộ), webform (đối với phiếu xã), Trang thông tin điều hành tác nghiệp; những nội dung cần chú trọng của Phương án điều tra, những lưu ý, sai sót thường mắc phải trong quá trình tổ chức điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn,…

Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ được tiến hành theo 02 giai đoạn: (1) Từ ngày 01 - 20/6/2024: Thực hiện công tác lập bảng kê; (2) Từ ngày 01/7/2024  - 15/8/2024: Tiến hành thu thập thông tin phiếu hộ và phiếu xã.

Cục trưởng CTK đề nghị các báo cáo viên trình bày đầy đủ các nội dung; cách thức và kỹ năng phỏng vấn, khai thác thông tin, ghi chép thông tin; chú ý nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cần chú trọng trong phương án điều tra. Các đại biểu tích cực tham gia ý kiến thảo luận các nội dung liên quan đến nghiệp vụ điều tra; đến những vấn đề, những tình huống khó khăn, vướng mắc thường gặp phải hoặc dễ phát sinh trong quá trình điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, đồng thời thống nhất cách giải quyết, hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc đó.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

 

 Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận và Ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban Dân tộc đồng chủ trì Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/