CÁC TIN LIÊN QUAN
"Làm sao để người từ chưa biết đến biết, từ biết đến yêu thích con số và người làm Thống kê"

Trong thời gian tới, Tổng cục tập trung truyền tải thông tin thống kê đến đối tượng dùng tin và nhân dân; lan tỏa thông tin, hình ảnh để các cấp lãnh đạo và xã hội hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, khó khăn của hoạt động Thống kê và ngành Thống kê.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã chia sẻ điều này tại buổi gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6/2024.

 

https://kinhtevadubao.vn/stores/news_dataimages/anhptp/062024/19/19/3106_BAO_CHI_1.jpg?rt=20240619193107

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục tập trung truyền tải thông tin thống kê đến đối tượng dùng tin và nhân dân; lan tỏa thông tin, hình ảnh để các cấp lãnh đạo và xã hội hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, khó khăn của hoạt động Thống kê và ngành Thống kê.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành gửi lời chúc mừng tới các cơ quan Báo chí, Truyền thông, các phóng viên, biên tập viên nhân Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, phối hợp, đồng hành của các cơ quan Báo chí, Truyền thông, các phóng viên, biên tập viên vào mọi hoạt động của Ngành.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương một lần nữa khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí là một phần công việc có tính kết nối hết sức quan trọng trong việc đưa sản phẩm của Ngành tới mọi đối tượng dùng tin.

Bà Hương cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục tập trung truyền tải thông tin thống kê đến đối tượng dùng tin và nhân dân; lan tỏa thông tin, hình ảnh để các cấp lãnh đạo và xã hội hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, khó khăn của hoạt động Thống kê và ngành Thống kê. "Nhằm mục đích làm sao những người từ chưa biết đến biết, từ biết đến yêu thích con số và người làm Thống kê", người đứng đầu Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

Nêu những nhiệm vụ lớn của ngành thống kê trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường kết nối và đồng hành trong tuyên truyền các hoạt động sắp tới của Ngành để công tác thống kê tiếp tục phát huy đạt hiệu quả cao nhất.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin cũng như giải đáp thỏa đáng những vấn đề liên quan đến số liệu thống kê của các đơn vị báo chí và luôn trân trọng sự hợp tác, phối hợp này”, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định.

 

https://kinhtevadubao.vn/stores/news_dataimages/anhptp/062024/19/19/2939_BAO_CHI_3.jpg?rt=20240619192945

Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bình thông tin khái quát về công tác truyền thống của Tổng cục

 

Trao đổi nâng cao hiệu quả, tăng tính chuyên nghiệp cho hoạt động truyền thông của ngành Thống kê

Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Bình thông tin khái quát về công tác truyền thống của Tổng cục. Cụ thể, theo Quyết định số 84/QĐ-TCTK ngày 25/01/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thống kê; trong đó có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền: chủ trì, quản lý, điều phối các hoạt động truyền thông của Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng quan hệ công chúng, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng...

Đây là bước tiến quan trọng về hoàn thiện tổ chức nhằm đưa công tác truyền thông của Ngành chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Nguyễn Bình, trong thời gian gần 3 tháng sau khi nhận chuyển giao, phòng Truyền thông - Thư viện đã kiện toàn, vừa triển khai ổn định tổ chức, vừa tiến hành các nhiệm vụ được giao. Đến nay đã hình thành mạng lưới về công tác tuyên truyền tới các Cục Thống kê và các đơn vị để triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền cho 02 cuộc Điều ra lớn trong năm, là Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 và Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Hàng ngày, phòng Truyền thông – Thư viện của Văn phòng đã phối hợp với phòng Truyền thông của Bộ chuẩn hóa điểm tin có liên quan đến Ngành để gửi tới các đơn vị để nắm bắt thông tin. Công tác tuyên truyền trong nội bộ Ngành được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, huy động sức mạnh của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, có sức lan tỏa tới các Chi cục.

Ngoài ra, hàng tháng, Văn phòng đề xuất các chương trình đối với VTV, VOV để tuyên truyền về số liệu thống kê và các hoạt động của ngành Thống kê, cụ thể: Phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024 và Tọa đàm sự kiện bình luận về Kiềm chế lạm phát.

Trong không khí chân tình, cởi mở và xây dựng, các phóng viên, nhà báo theo dõi ngành Thống kê cũng đã có những trao đổi thảo luận với đại diện các đơn vị của Tổng cục Thống kê về nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của Ngành, cũng như đề xuất những cách thức truyền thông hiệu quả để con người, công việc và kết quả của Ngành thông kê dễ dàng đến được với người dùng tin.

Các phóng viên, nhà báo cũng đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác tích cực và tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ của ngành Thống kê trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp. Đồng thời, sự hợp tác hiệu quả của ngành Thống kê đã giúp các nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời góp phần đưa các sản phẩm của Ngành đến với độc giả nhanh chóng, kịp thời...

 

https://kinhtevadubao.vn/stores/news_dataimages/anhptp/062024/19/19/2945_tctkgm1.jpg?rt=20240619193003

Các phóng viên, nhà báo chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổng cục Thống kê

 

Từ ngày 1/8/2024, thay đổi lịch công bố một số thông tin thống kê quan trọng

Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê Dương Thị Kim Nhung trình bày Nghị định 62/2024/NĐ - CP ngày 7/6/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chi tiết thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định 62/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024.

Theo đó, Chính phủ quy định thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương như sau: Số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo (quy định hiện hành là ngày 29 hàng tháng. Riêng tháng 02 là ngày cuối tháng); số liệu ước tính tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo; số liệu sơ bộ tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 06 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo; số liệu ước tính tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo; số liệu sơ bộ tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 06 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo; báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, quý II và 6 tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm phổ biến vào ngày 06 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo.

Cũng theo Nghị định 62/2024/NĐ-CP, số liệu GDP được công bố như sau:

Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: Ngày 06 tháng 4 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: Ngày 06 tháng 7 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 06 tháng 10 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 06 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

Số liệu sơ bộ cả năm: Ngày 06 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 06 tháng 10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Nghị định 62/2024/NĐ-CP còn quy định số liệu GRDP được công bố như sau:

Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: Ngày 01 tháng 4 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: Ngày 01 tháng 7 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 01 tháng 10 năm báo cáo;

Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 01 tháng 12 năm báo cáo;

Số liệu sơ bộ cả năm: Ngày 01 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo;

Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 01 tháng 10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo./.

Nguồn: An Nhi (kinhtevadubao.vn)
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/